Bröstsim

breaststrokeDet här simsättet är det vanligast förekommande och det som först lärs ut till skolbarn. För många människor förblir bröstsim det enda simsättet de bemästrar. Detta eftersom det är förhållandevis enkelt och då huvudet alltid hålls över vattenytan slipper man känslan av att drunkna.

För tävlingssimmare kan det vara lämpligt att modifiera simsättet en aning. Det görs oftast genom att delar av simningen sker under vattenytan för att få mer fart. Bröstsim är nämligen det långsammaste simsättet eftersom huvudets vinkel mot vattenytan minskar farten.

Ryggsim

Det finns två varianter av ryggsim. Den första är som en upp-och-nervänd version av bröstsim där man använder armarna på liknande sätt och den enda skillnaden är att man befinner sig på rygg. Denna typ av ryggsim brukar läras ut bland skolbarn efter att de bemästrat bröstsim och används också av livräddare då de behöver simma mot land samtidigt som de håller i en annan människa.

Vid tävlingssimning används dock återigen en modifierad variant som liknar crawl snarare än bröstsim. Detta gör att man får upp en högre hastighet än om man skulle simma på det traditionella sättet. Största utmaningen med ryggsim är att det är svårt att veta var i bassängen man befinner sig eftersom man bara kan se taket – detta löser man vid simtävlingar genom att hänga upp flaggor fem meter från kortändan så man vet när det är dags att vända.

Fjäril

Det här simsättet anses vara det allra jobbigaste och brukar vara det man lär sig sist. Fjäril är dock också ett av de snabbare simsätten så om man vill simma så fort som möjligt är det en nödvändighet att lära sig. I mångt och mycket liknar simsättet tävlingsbröstsim med den största skillnaden att benen sparkar jämfota och armarna förs över vattenytan snarare än under.

Crawl

Vid det här simsättet, som är det snabbaste, paddlar man sig fram med armarna samtidigt som benen sparkar upp och ner. Det anses svårt att bemästra crawl men att lära sig är nödvändigt för alla seriösa simmare. När man i tävlingssammanhang talar om frisim brukar nästan uteslutande crawl användas tack vare sin snabbhet.